zapraszamy do kontaktu 24h na dobę
601 299 390/697 614 660

kompleksowa
ORGANIZACJA
POGRZEBU

zobacz więcej
oferujemy

Pożegnaj bliską Ci osobę… my zajmiemy się wszystkim

Jeśli straciłeś kogoś bliskiego, zaufaj naszej firmie…

Kompleksowa ORGANIZACJA POGRZEBU

Mamy świadomość, że strata bliskiej osoby wiąże się z trudnymi emocjami, a wszelka pomoc w tej sytuacji jest bardzo cenna. Jeżeli poszukują jej Państwo i chcą zlecić usługi pogrzeboweSiedlcach, pozostajemy do dyspozycji. Można liczyć na nasz zakład w kompleksowym przygotowaniu uroczystości – zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi czynnościami, których celem jest zapewnienie godnego pochówku. Zdajemy sobie sprawę z Państwa położenia w obliczu śmierci, dlatego bierzemy na siebie wszelkie formalności dotyczące rezerwacji grobu, terminu ostatniej posługi, przechowywania i przygotowania ciała czy przebiegu ceremonii kościelnej.

Usługi pogrzebowe świadczone od 1991 roku

Warto nam zaufać, gdyż Zakład pogrzebowy Betania świadczy usługiSiedlcach od 1991 r., a więc przemawia za nami bogate doświadczenie. W trakcie wieloletniej działalności pomogliśmy setkom osób, które dziękowały za wykonaną pracę w przekonaniu, że dobrze spełniliśmy powierzone nam zadania. Dążymy do tego, aby mieli Państwo pewność, że niepisane zobowiązanie, jakim wobec zmarłego jest godny pochówek, zostało spełnione.

Dysponujemy kompletnym zapleczem potrzebnym do świadczenia kompleksowych i profesjonalnych usług związanych z pogrzebem. Posiadamy własne karawany, zaplecze techniczne, zapewniamy szeroki wybór trumien i urn. Co równie istotne, odpowiadamy za wymagane procedury administracyjne, dzięki czemu mogą Państwo ze spokojem zająć się innymi kwestiami. Tym samym możliwe staje się załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu, bez pośredników i konieczności poszukiwania innych firm.

Dom pogrzebowy Betania – kompleksowa organizacja godnego pochówku

Zdajemy sobie sprawę, że zależy Państwu na jasnych i uczciwych warunkach współpracy, w związku z czym takie proponujemy. Zawsze postępujemy zgodnie z Państwa wolą i dostosowujemy się do wszystkich próśb oraz wymagań. Nasz zakład pogrzebowy świadczy elastyczne pod tym względem usługi, bo wiemy, jak różne są potrzeby bliskich i niekiedy także życzenia zmarłych, np. wobec formy pochówku czy przebiegu uroczystości.

Gwarantujemy fachową obsługę i wysoką kulturę współpracy na każdym jej etapie. Profesjonalizm i kompleksowość pozwala nam budować rozpoznawalną i solidną markę. Zapraszamy do kontaktu z naszym zakładem, jeśli poszukują Państwo pomocy związanej z pochówkiem.

O NAS

Jesteśmy do Państwa dyspozycji…
służymy pomocą i wsparciem.

Śmierć bliskiej osoby, jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdego z nas.

Zakład Pogrzebowy BETANIA powstał, by pomóc Państwu w tych trudnych chwilach zorganizować ostatnie pożegnanie bliskich.

Swoją działalność rozpoczęliśmy 15 stycznia 1991r – jako pierwsza prywatna firma świadcząca usługi pogrzebowe w Siedlcach.

zobacz więcej
POPULARNE PYTANIA

FAQ

Organizacja pogrzebu w 6 krokach
Organizacja pogrzebu gdy sprawę prowadzi prokuratura
Pogrzeb dziecka
Ekshumacja
Kremacja
Zasiłek pogrzebowy
Przydatne adresy i telefony
Wystawienie karty zgonu
Jeżeli zgon nastąpił w domu zawiadamiamy lekarza rodzinnego lub pogotowie (999 lub 112 – z tel. komórkowego). Lekarz stwierdzając zgon wystawia „kartę zgonu”.
Przewiezienie ciała do chłodni szpitalnej
Po potwierdzeniu zgonu przez lekarza i otrzymaniu „karty zgonu” powiadamiamy zakład pogrzebowy, który zajmie się przewiezieniem ciała do chłodni szpitalnej.
Wystawienie aktu zgonu
W Urzędzie Stanu Cywilnego (pod który podlega miejsce zgonu) wyrabiamy „akt zgonu” (otrzymujemy go bezpłatnie w trzech egzemplarzach).
Do wyrobienia „aktu zgonu” potrzebne są:
– „karta zgonu”,
– dowód osobisty osoby zmarłej,
– dowód osobisty współmałżonka bądź „skrócony odpis aktu małżeństwa” jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
– dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
Ustalenie szczegółowej organizacji pogrzebu oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej
W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegółową organizację i przebieg ceremonii pogrzebowej. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z kaplicy pożegnań – wstępnie rezerwujemy termin i godzinę.
Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:
– „akt zgonu”,
– dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku emeryta lub rencisty legitymacja z ZUS, KRUS)
Uzgodnienie terminu Mszy Świętej Pogrzebowej
Z ustalonym wstępnie terminem rezerwacji kaplicy udajemy się do parafii w której chcemy zorganizować pogrzeb i uzgadniamy Mszę Świętą Pogrzebową.
Ustalenie miejsca pochówku
W kancelarii cmentarza bądź na cmentarzu parafialnym załatwiamy sprawy związane z miejscem pochówku.
Dokumenty potrzebne w kancelarii:
– „akt zgonu”,
– odcinek „karty zgonu”,
– dokumenty grobu
Co jeśli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum, domu opieki lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym?
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum, domu opieki lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym „kartę zgonu” wystawia lekarz prowadzący. Procedury przewidują, iż zakład pogrzebowy może przyjechać i przetransportować ciało do chłodni po upływie 2 godzin od zgonu.
W jakich przypadkach przeprowadza się sekcję zwłok?
Sekcję zwłok przeprowadza się, gdy przyczyną zgonu było samobójstwo, wypadek bądź istnieje podejrzenie o popełnieniu morderstwa.
Sprawę prowadzi prokuratura na terenie której miał miejsce zgon. Do zorganizowania ceremonii pogrzebowej niezbędna jest zgoda z prokuratury.
Autopsja wykonywana jest w prosektorium przez lekarza medycyny sądowej. „Kartę zgonu” otrzymujemy w prokuraturze na podstawie dokumentów posekcyjnych.
Wyrobienie Aktu zgonu
W Urzędzie Stanu Cywilnego (pod który podlega miejsce zgonu) wyrabiamy „akt zgonu” (otrzymujemy go bezpłatnie w trzech egzemplarzach).
Do wyrobienia „aktu zgonu” potrzebna jest:
– „karta zgonu”,
– dowód osobisty osoby zmarłej,
– dowód osobisty współmałżonka bądź „skrócony odpis aktu małżeństwa” jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
– dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
Ustalenie szczegółowej organizacji pogrzebu oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej
W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegółową organizację i przebieg ceremonii pogrzebowej. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z kaplicy pożegnań – wstępnie rezerwujemy termin i godzinę.
Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:
– „akt zgonu”,
– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu bądź legitymacja z ZUS, KRUS
Uzgodnienie terminu Mszy Świętej Pogrzebowej
Z ustalonym wstępnie terminem rezerwacji kaplicy udajemy się do parafii w której chcemy zorganizować pogrzeb i uzgadniamy Mszę Świętą Pogrzebową.
Ustalenie miejsca pochówku
W kancelarii cmentarza bądź na cmentarzu parafialnym uzgadniamy sprawy związane z miejscem pochówku.
Dokumenty potrzebne w kancelarii:
– „akt zgonu”,
– odcinek „karty zgonu”,
– dokumenty grobu
Czy można zorganizować pogrzeb dziecka, które zmarło przed porodem?
Rodzice mają prawo do organizacji pogrzebu niezależnie czy dziecko zmarło przed w trakcie czy po porodzie.
Wystawienie Karty zgonu
W szpitalu zostaje wystawiona „karta zgonu” na podstawie której w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymujemy „akt urodzenia z adnotacją o zgonie”.
Zasiłek pogrzebowy
Na zorganizowanie pogrzebu dziecka rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy, w tym celu do ZUS bądź KRUS należy złożyć:
– wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
– odpis „aktu urodzenia z adnotacją o zgonie”,
– oryginał rachunku poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego),
-dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
Najważniejsze informacje
Ekshumacji dokonuje gdy rodzina chce przenieść szczątki zmarłego do innego grobu, ze względu na warunki sanitarne ekshumacje przeprowadza się od 16 października do 15 kwietnia.
Do przeprowadzenia ekshumacji niezbędna jest zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz zarządu cmentarza.
Najważniejsze informacje
W Polsce coraz popularniejszą formą pogrzebu jest kremacja (spopielenie ciała). Proces kremacji odbywa się z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla zmarłego przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów związanych z ochroną środowiska. Ciało znajduje się w specjalnej nielakierowanej trumnie pozbawionej elementów ozdobnych i metalowych okuć. Prochy umieszcza się w urnie, a pogrzeb odbywa się na cmentarzu tradycyjnym bądź kolumbarium. Normy prawne w naszym kraju zabraniają rozsypywania lub przechowywania prochów w domu.
Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:
-pisemna zgoda członka rodziny na przeprowadzenie kremacji (zezwolenie na wykonanie kremacji),
-„akt zgonu” oraz dowód osobisty zmarłego.
Ile wynosi oraz komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i przysługuje osobie która pokryła koszty pogrzebu:
– osoby która miała ustalone prawo do emerytury lub renty,
– osoby, która miała emeryturę pomostową,
– ubezpieczonego w tym ubezpieczonego z tytułu zasiłku macierzyńskiego,
– osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego,
– członka rodziny,
– osoby, która nie miała w dniu śmierci renty bądź emerytury, ale spełniała warunki do jej uzyskania,
– osoby, która pobierała rentę socjalną,
– osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej,
– osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej,
– osoby, która miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS
– wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk Z-12)
– oświadczenie do wniosku,
– oryginał „aktu zgonu”,
– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego),
– dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo),
– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu.
Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z KRUS
– wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk SR-26),
– oryginał „aktu zgonu”,
– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego),
– dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo)
– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu.
Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Bpa Świrskiego 6
tel. 25 644 67 10
Zarząd Cmentarzy Rzymskokatolickich
08-110 Siedlce
ul. Starowiejska 2
tel. 25 633 06 16
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
08-110 Siedlce
ul. Browarna 12
tel. 25 640 16 00
KRUS
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 39
tel. 25 644 16 40
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 97
tel. 25 632 24 85
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
08-110 Siedlce
ul. Poniatowskiego 31
tel. 25 644 20 40

Kontakt

Serdecznie zapraszamy 24 h na dobę
Biskupa Ignacego Świrskiego 53, 08-110 Siedlce, województwo mazowieckie Polska
WYZNACZ TRASĘ
Starowiejska 12, 08-110 Siedlce, województwo mazowieckie Polska
WYZNACZ TRASĘ
zapraszamy do kontaktu 24h na dobę