zapraszamy do kontaktu 24h na dobę
601 299 390/697 614 660
Seniorzy w obliczu śmierci. Jak pomóc im uporać się z przemijaniem?
seniorzy-a-smierc

Osoba w podeszłym wieku staje w obliczu końca własnego życia, często też musi się zmierzyć z utratą bliskich. Świadomość nieuniknionego nie oznacza, że każdy senior wie, jak poradzić sobie z przemijaniem, myślami o śmierci, utratą sił oraz kolejnymi pogrzebami znajomych. Czy lepszym wyjściem jest unikanie tego tematu, czy próba oswojenia go? Jako firma zajmująca się organizacją usług pogrzebowych od wielu lat i na co dzień pracująca z klientami dotkniętymi żałobą, dzielimy się z Państwem naszymi obserwacjami i przemyśleniami. Zachęcamy do lektury i refleksji nad tym niełatwym tematem.

 

Postawa seniorów wobec przemijania i śmierci

Umieranie często kojarzone jest z bólem i cierpieniem, ale nadal nie wiadomo, czym jest ostateczne odejście. W wielu przypadkach, gdy senior odczuwa lęk przed śmiercią, staje się bardziej przywiązany do życia. Jaki postawy wobec przemijania obserwuje się najczęściej u starszych? Niektórzy starają się głośno mówić o negatywnych myślach i uczuciach, inni z kolei radzą sobie z lękiem, konsekwentnie unikając tematu. W stosunkowo dobrej sytuacji są te osoby, które traktują śmierć jako naturalny etap życia – przeniesienie do lepszego miejsca czy też sposób na ucieczkę od bólu i cierpienia. Sprzyja to przyjęciu przez nie postawy akceptacji i zaufania do losu.

Perspektywa śmierci a jakość życia seniora

W późnym wieku śmierć jest najczęściej poprzedzona stopniową utratą sprawności fizycznej i intelektualnej, rezygnacją z dotychczasowego trybu życia, utratą współmałżonka, krewnych i znajomych i często izolacją społeczną. Organizacja pogrzebu współmałżonka czy rodzeństwa staje się okazją do konfrontacji z własną śmiertelnością i może budzić lęk. Seniorzy najczęściej boją się utraty kontroli oraz nieznanego i nieuchronnego końca. Zmiany te stają się przyczyną depresji i mogą pogarszać jakość egzystencji u jej schyłku. Jak zadbać o starszą osobę, aby myśli o przemijaniu nie pozbawiły jej ostatecznie zdolności do cieszenia się życiem?

Jak wesprzeć seniora w procesie starości?

Zachowanie dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego w podeszłym wieku wymaga znacznie więcej starań niż to, co może zaoferować medycyna. Kluczową rolę odgrywa tutaj psychika. Pogrążenie się w rozpaczy z powodu zbliżającej się śmierci nie jest dla seniora jedyną dostępną opcją. Alternatywą może być poczucie spełnienia w życiu, satysfakcja ze zdobytych doświadczeń, posiadanej wiedzy i mądrości, a także aktywność ukierunkowana na podzielenie się nimi z otoczeniem.

Osoby, które chcą, aby ich bliscy starzeli się komfortowo, zachowując energię i niezależność, powinny w miarę możliwości:

  • zająć się organizacją opieki w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
  • pozwolić im w jak największym stopniu decydować o sobie,
  • przeciwdziałać izolacji i społecznemu wykluczeniu,
  • nie unikać rozmów z seniorem o śmierci i pogrzebie, jeśli wyrazi taką potrzebę,
  • w przypadku zaobserwowania objawów depresji zapewnić pomoc psychologiczną.

seniorzy-w-obliczu-smierci

Zaplanowanie pogrzebu za życia – sposób na oswojenie tematu śmierci

Pomysł ten budzi pewne kontrowersje, ale nie jest niczym nowym. W przeszłości głównie władcy i królowie jeszcze za życia wydawali dyspozycje co do uroczystości pożegnalnych. W dzisiejszych czasach organizacja własnego pogrzebu może pełnić funkcję terapeutyczną, szczególnie dla seniorów i osób dotkniętych źle rokującymi chorobami. Pomaga poradzić sobie z przemijaniem i przywraca wiarę we własną sprawczość. Jako zakład pogrzebowy widzimy też, jak ogromną pomocą dla rodziny jest posiadanie wyraźnych wskazówek od zmarłego i organizacja ceremonii żałobnej w poczuciu, że wszystko dzieje się zgodnie z jego ostatnią wolą.

Osobiste refleksje związane ze śmiercią i przemijaniem

Śmierci nie da się wykluczyć, ominąć czy przemilczeć, ale można zdobyć wiedzę, jak poradzić sobie z przemijaniem. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku seniorów. Odpowiednie wsparcie i umiejętność dbania o swoją kondycję psychiczną pozwolą uniknąć lęku i depresji oraz odczuwać satysfakcję z doświadczenia pełni życia. Jako zakład od lat świadczący usługi pogrzebowe w Siedlcach towarzyszymy Państwu w doświadczaniu procesów związanych z odchodzeniem. Gdy praktyczna organizacja pogrzebu spoczywa na naszych barkach, nasi klienci mają więcej miejsca na przeżycie żałoby i refleksję. W razie potrzeby prosimy o kontakt – jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę.