zapraszamy do kontaktu 24h na dobę
601 299 390/697 614 660
Międzynarodowy transport zwłok. Co warto wiedzieć?
transport-zwlok-z-zagranicy

W ostatnich latach wiele osób z Polski udaje się do krajów UE lub innych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W związku z tym przypadki zgonu poza terytorium Rzeczypospolitej zdarzają się stosunkowo często. W takiej sytuacji rodzina najczęściej czuje się zobowiązana do sprowadzenia zwłok z zagranicy i przygotowania pogrzebu w kraju. Organizacją transportu międzynarodowego zajmie się firma pogrzebowa, mająca odpowiednie doświadczenie i możliwości logistyczno-techniczne. Dzięki jej zaangażowaniu rodzina nie musi dopilnowywać żmudnych procedur i może skoncentrować się na przeżywaniu żałoby. 

 

Śmierć bliskiego na terenie innego kraju

Wyjazdów za granicę nie podejmują się z reguły osoby w podeszłym wieku czy ciężko chore, dlatego wiadomość o odejściu bliskiego stanowi najczęściej szok dla bliskich. Myśl o pogrzebie poprzedzonym koniecznością sprowadzenia zwłok z innego kraju, gdzie z dużym prawdopodobieństwem obowiązują odmienne procedury, jest źródłem dodatkowego stresu. W tak trudnej chwili można upoważnić do działania w swoim imieniu godny zaufania zakład pogrzebowy, który zajmie się formalnościami i przygotowaniem transportu międzynarodowego. Inną opcją jest kremacja za granicą, a następnie sprowadzenie urny z prochami, co jest znacznie prostszą procedurą. Przy wyborze znaczenie ma wola rodziny i zmarłego, o ile zdążył ją wyrazić.

Procedura uzyskania aktu zgonu

Dokumentem, na podstawie którego odbywają się czynności związane z pogrzebem, jest akt zgonu, uzyskany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wnioskować o niego mogą krewni: współmałżonek, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo lub osoby wykazujące interes prawny w uzyskaniu odpisu. W przypadku konieczności sprowadzenia zwłok z zagranicy właściwą instytucją jest USC w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Akt zgonu można sporządzić z wykorzystaniem trzech dróg:

  • pisanie zagranicznego aktu zgonu,
  • odtworzenie dokumentu (gdy nie można uzyskać odpisu w innym kraju),
  • zarejestrowanie zgonu, który nie został zgłoszony za granicą.

Sprowadzenie zwłok z terenu UE

Międzynarodowy transport zwłok z terenu UE odbywa się najczęściej z wykorzystaniem pojazdu spełniającego określone wymogi techniczne i przeznaczonego wyłącznie do tego celu. Pozwolenie na sprowadzenie ciała wydaje starosta właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć pogrzeb po zasięgnięciu opinii m.in. sanepidu. Jest zobowiązany zrobić to w przeciągu 3 dni. Po przedstawieniu pozwolenia konsul RP w kraju, w którym nastąpił zgon, sporządza stosowne zezwolenie.

Logistyką może zająć się wyspecjalizowana firma. Sprowadzenie zwłok z zagranicy zajmuje doświadczanemu zakładowi pogrzebowemu ok. tygodnia, choć odległość także ma znaczenie. Sprawy mogą się komplikować, gdy zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych i prowadzone jest dochodzenie. Również w przypadku śmierci spowodowanej jedną z kilkunastu groźnych chorób zakaźnych na stosowane zezwolenie trzeba czekać 2 lata.

organizacja-pogrzebu

Transport zwłok z pozostałych kontynentów

Jeśli zmarły odszedł poza kontynentem europejskim, konieczne może być skorzystanie z transportu lotniczego. Nie wszystkie linie międzynarodowe podejmą się przewiezienia zwłok, ale samolotami dysponują również prywatne przedsiębiorstwa, które specjalizują się w lotach sanitarnych. Sprowadzenie szczątków po kremacji jest znacznie prostsze – wymagana jest jedynie szczelna urna wykonana z trwałego materiału i stosowne dokumenty jak akt zgonu i zaświadczenie o kremacji. Można ją przewieźć nawet w bagażu podręcznym z odpowiednim poszanowaniem.

Fachowa pomoc w organizacji formalności i pochówku

Procedura sprowadzania zwłok z zagranicy jest skomplikowana. W gąszczu przepisów, obowiązujących w różnych państwach, łatwo się pogubić. Osoby, które właśnie otrzymały bolesną wiadomość o śmierci krewnego, mogą czuć się wręcz przerażone myślą o czekających je wymaganiach formalno-logistycznych. Jako najstarszy prywatny zakład pogrzebowy w Siedlcach, pomagamy zorganizować pogrzeb także w takiej sytuacji. Nasze bogate doświadczenie obejmuje także kwestie związane z międzynarodowym transportem zwłok. Z pomocą naszych wykwalifikowanych pracowników jesteśmy w stanie zadbać o to, aby Państwa bliski mógł zostać pochowany w ojczyźnie, a uciążliwe formalności nie zakłócały czasu żałoby pogrążonej w bólu rodzinie.